پرش به محتوا
خانه » Blog Archive

Blog Archive

تست A/B

تست A/B چیست؟ هدف آزمون A/B مقایسه عملکرد دو آیتم یا تغییرات در مقابل یکدیگر است. در مدیریت محصول، تست های A/B اغلب برای شناسایی بهترین گزینه استفاده می شود. به عنوان مثال، دو نوع از یک رابط کاربری جدید را می توان آزمایش کرد، و در این مورد، تغییری که بیشترین تعامل کاربر را… ادامه »تست A/B

Global design components in modern web layouts

The algorithm is used by health care providers to screen patients for “high-risk care management” intervention. Under this system, patients who have especially complex medical needs are automatically flagged by the algorithm. Once selected, they may receive additional care resources, like more attention from doctors. As the researchers note, the system is widely used around… ادامه »Global design components in modern web layouts

Layout perspectives in Gutenberg. Keeping it simple

The algorithm is used by health care providers to screen patients for “high-risk care management” intervention. Under this system, patients who have especially complex medical needs are automatically flagged by the algorithm. Once selected, they may receive additional care resources, like more attention from doctors. As the researchers note, the system is widely used around… ادامه »Layout perspectives in Gutenberg. Keeping it simple

Daily design algorithms for a better workflow

The algorithm is used by health care providers to screen patients for “high-risk care management” intervention. Under this system, patients who have especially complex medical needs are automatically flagged by the algorithm. Once selected, they may receive additional care resources, like more attention from doctors. As the researchers note, the system is widely used around… ادامه »Daily design algorithms for a better workflow

Cracking the interface code

The algorithm is used by health care providers to screen patients for “high-risk care management” intervention. Under this system, patients who have especially complex medical needs are automatically flagged by the algorithm. Once selected, they may receive additional care resources, like more attention from doctors. As the researchers note, the system is widely used around… ادامه »Cracking the interface code

Taking the stress out of the development process

The algorithm is used by health care providers to screen patients for “high-risk care management” intervention. Under this system, patients who have especially complex medical needs are automatically flagged by the algorithm. Once selected, they may receive additional care resources, like more attention from doctors. As the researchers note, the system is widely used around… ادامه »Taking the stress out of the development process

Efficiency in design systems. 5 tips for better design governance

The algorithm is used by health care providers to screen patients for “high-risk care management” intervention. Under this system, patients who have especially complex medical needs are automatically flagged by the algorithm. Once selected, they may receive additional care resources, like more attention from doctors. As the researchers note, the system is widely used around… ادامه »Efficiency in design systems. 5 tips for better design governance